Mua hàng trên Amazon ship về Việt Nam thế nào?

Với những mặt hàng không hỗ trợ Ship thẳng về Việt Nam thì bạn nên mua qua các dịch vụ mua hàng hộ. Ví dụ như Fado.vn chẳng hạn. Fado là một dịch vụ Ship hàng Mỹ/Nhật đã hoạt động khá lâu trên thị trường và khá uy tín. Và không chỉ Ship hàng từ Amazon, Fado họ còn hỗ trợ Ship hàng từ khá nhiều Website khác từ Mỹ nữa.

Amazon đã chính thức cho phép Ship hầu hết các mặt hàng từ Mỹ đến hơn 75 quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam chưa nằm trong danh sách 75 quốc gia này nên số lượng mặt hàng có thể Ship thẳng về Việt Nam chưa nhiều.

Bạn hãy xem thêm bài hướng dẫn mua hàng trên Amazon để nắm được từng bước về cách mua hàng trên Amazon và vận chuyển thẳng về Việt Nam.

Với những mặt hàng không hỗ trợ Ship thẳng về Việt Nam thì bạn nên mua qua các dịch vụ mua hàng hộ. Ví dụ như Fado.vn chẳng hạn. Fado là một dịch vụ Ship hàng Mỹ/Nhật đã hoạt động khá lâu trên thị trường và khá uy tín. Và không chỉ Ship hàng từ Amazon, Fado họ còn hỗ trợ Ship hàng từ khá nhiều Website khác từ Mỹ nữa.