USB Bluetooth 4.0 CSR – bổ sung bluetooth cho máy tính

Đạt chuẩn Bluetooth 4.0 Tốc độ truyền tải lên đến 25Mbps
Dễ dàng cài đặt và sử dụng với đĩa Driver kèm theo sản phẩm
Nhỏ gọn tiện lợi

USB Bluetooth 4.0 CSR – bổ sung bluetooth cho máy tính